Uzatvorenie mosta ponad železnicu v Seredi

Vizualizácia nového mosta

Stiahnuť vizualizáciu

zdrojom dokumentu a záberov je enviroportal.sk