Uzatvorenie mosta ponad železnicu v Seredi

Pre médiá

V prípade použitia akejkoľvek fotografie, je povinné uviesť ako zdroj: www.seredonline.sk s aktívnym prelinkom.

Obsah

Stav mosta v deň jeho uzatvorenia