Uzatvorenie mosta ponad železnicu v Seredi

Rozpadajúci sa most okamžite uzatvorili a premávku presmerovali na druhý, ktorého vozovka je v obdobnom stave

Sereď / Dolná Streda / R1 / Po okamžitom odstavení premávky cez most ponad železnicu v Seredi, bola prakticky všetka doprava presmerovaná na rýchlostnú komunikáciu  R1 medzi „Milexom“  a  Dolnou Stredou s výjazdom práve na Dolnú Stredu. Pri obchádzke sú vodiči nútení používať most ponad R1  v smere na Dolnú […]

Primátor Serede rokuje so zložkami štátu a pripravuje projekt dočasného premostenia

Mestský úrad / Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Po náhlom uzatvorení mosta v Seredi, ktorý spravuje Slovenská správa ciest (SSC), rieši mesto znižovanie negatívnych dopadov na svojich obyvateľov. Jednou z možností sa ukazuje spolupráca so Správou štátnych hmotných rezerv a s Ozbrojenými silami SR na vybudovaní premostenia formou ťažkej mostnej súpravy […]

Informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 22.05.2023

Mestský úrad / Krízový štáb mesta Sereď / 24. MÁJ 2023 / Priebeh zasadnutia: Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Za zapisovateľku určil M. Klinkovú. Predseda KŠ zároveň privítal aj zástupcov zo SSC, ŽSR, Okresného úradu Galanta a Ozbrojených síl SR – Sereď. Informoval o poslednom […]

Na zákrok mestskej polície v lokalite za uzatvoreným mostom si počkáme – VIDEO

Sereď / V súvislosti s úplne uzatvoreným mostom v Seredi sa podľa predpokladov zvýšil dojazd bezpečnostných zložiek do lokality Trnavská, Kasárenská a všetky logistické centrá, ako aj na okolité ulice. V rozhovore nám náčelník mestskej polície Ladislav Fabo túto skutočnosť potvrdil s tým, že je zbytočné zavádzať občanov a s […]

Mimoriadna autobusová linka: aktualizovaný GRAFIKON, platí od 23.5.2023

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /   V súvislosti s náhlym uzatvorením komunikácie ponad železnicu, ktorú spravuje Slovenská správa ciest, zriadilo mesto Sereď svoju mimoriadnu autobusovú linku pre obyvateľov mesta. Po prvých dňoch jej fungovania a po zosumarizovaní najpočetnejších podnetov od vás, pristúpilo mesto k aktualizácii jej grafikonu.   Grafikon platný od […]

Informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď dňa 18.05.2023

Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Predseda KŠ informoval prítomných o prebiehajúcich rokovaniach, so Slovenskou správou ciest, statikmi, ale i so Železnicami SR. Komunikáciu so zástupcami ŽSR vyhodnotil ako veľmi promtnú a pozitívne. Prebehli aj rokovania s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR, s veliteľom Pozemných síl OSSR a veliteľom […]

Ani po desiatich dňoch dopravné značenie v okolí Serede ani v meste neinformuje o úplnom uzatvorení mosta ponad železnicu

Práve pred 10 dňami bol s okamžitou platnosťou uzatvorený most ponad železnicu v Seredi. Správca komunikácie si je vedomý frenkventovanosti dopravy cez mesto Sereď aj následkov pre značnú časť obyvateľov mesta a širokého okolia Serede. Napriek desiatim dňom, teda viac ako jednému pracovnému týždňu nebol správca komunikácie schopný zareagovať na […]

HLASUJTE: Most ponad železnicu je uzatvorený. Porušujete zákaz? Ak áno, prečo?

Na uzatvorenom moste ponad železnicu boli v priebehu jedného dňa odsunuté zábrany a roztrhnutá policajná páska. Peší, cyklisti a kolobežkári nerešpektujú zákaz prechádzania po moste. Otázku a navrhnuté odpovede v ankete nižšie, sme vyhotovili z diskusií a osobných rozhovorov s občanmi k téme.   Most ponad železnicu je uzatvorený. Porušujete […]

Kolóny na R1 spôsobené rekonštrukciou vozovky okolo Vlčkoviec spôsobujú zdržania

Kolóny na R1 spôsobené rekonštrukciou vozovky okolo Vlčkoviec spôsobujú výrazné zdržania ľuďom obchádzajúcim uzatvorený most ponad železnicu v Seredi. Už pred rekonštrukciou tohto úseku rýchlostnej komunikácie sme registrovali pripravené prenosné dopravné značenie v niekoľkokilometrovom úseku R1 v oblasti  Vlčkoviec. Úmyselne sme si prezreli a následne aj zdokumentovali tento úsek (inak […]

Mestská doprava v Seredi si akútne vyžaduje výrazné zmeny

Sereď / Spôsob zabezpečovania mestskej hromadnej dopravy v meste je zdedený po bývalom dedení mesta. Samospráva významnou čiastkou vysoko presahujúcich 100 000 Eur ročne dotuje veľkokapacitné autobusy, ktoré však podľa našich dlhodobých prieskumov po meste vozia minimum cestujúcich. Máme zadokumentované situácie, kedy autobus doviezol napr. do Malého Hája jedno dieťa […]

Informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 12.05.2023

Mestský úrad / Krízový štáb mesta Sereď / 15. MÁJ 2023 /   Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Informoval opäť všetkých prítomných o súčasnom stave mosta nad železnicou. Prechod peších obyvateľov cez most je monitorovaný prostredníctvom mestskej polície. Mgr. Kováčová informovala, že školy zatiaľ nepožadujú […]

Informačný web o uzatvorenom moste v Seredi

Sereď / Vzhľadom na situáciu, ktorá sa dotkla stoviek až tisícov občanov uzatvorením mosta ponad železnicu a nutnosť prinášať aktuálne informácie čo najskôr, Seredonline prináša občanom samostatný informačný web, na ktorom nájdete vždy to najdôležitejšie.   most.seredonline.sk   Zároveň na webe nájdete články a videá týkajúce sa tejto problematiky, z […]

Zavedenie náhradnej autobusovej dopravy na železničnom úseku Trnava – Galanta

Mestský úrad / Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /   V piatok 12.5. popoludní prerušil dopravca ŽSR vlakovú dopravu na úseku Sereď – Gáň, dopravcom je zabezpečená náhradná autobusová doprava. Na úseku Trnava – Sereď vlaky premávajú podľa cestovného poriadku. Doprava je riadená operatívne podľa prevádzkových a dopravných možností. Informácie o náhradnej doprave […]

Stav vozovky a komponentov nadjazdu ponad železnicu hneď po jeho uzatvorení

Sereď / Počas plnej premávky po nadjazde, si sotva bežný vodič všimne stav vozovky, zábradlia, jeho kotvenia k nadjazdu a ostatných komponentov. A už vôbec nevidí chodník a kritické miesta už vizuálne signalizujúce konštrukcie. Realita je zachytená na fotografiách. Pozrite si článok Stav vozovky a komponentov nadjazdu ponad železnicu hneď […]

Okamžitým úplným uzatvorením nadjazdu každá sranda skončila – čo tento stav znamená pre občanov?

Sereď / Asi takto je možné charakterizovať súčasný stav. K čomu vlastne došlo a ako sa súčasný stav dotkne obyvateľov mesta a firmy za nadjazdom? Došlo k mimoriadne vážnej situácii a obyvatelia, ale ani firmy ešte nevedia presne, čo všetko bude problémom v najbližšej dobe. Skúsme zjednodušene: dochádzka do centra […]